Policz, ile możesz zaoszczędzić!

Zatrudniasz 20 pracowników.
Pracują oni po 8h dziennie.
W miesiącu jest 20 dni roboczych.

Każdy z nich zarabia 2000 zł/m-c.
A więc:
2000 / ( 8 x 20 ) = 2000 / 160 = 12,5 zł/h

Każdy pracownik codziennie
spóźnia się średnio 10 minut i wychodzi średnio 10 minut wcześniej.
Daje to 20 min x 12,5 zł/h = 4,17 zł

Masz 20 takich pracowników.

Razem jest to więc 4,17 x 20 = 83,4 zł dziennie.
Tyle dziennie kosztuje Cię niepunktualność Twoich pracowników.

Roczny abonament KartyPracy dla 20 pracowników = 490 zł

Okres zwrotu wynosi więc 490 / 83,4 = 5,87 dnia

WNIOSEK?