FAQ

Funkcje

P: Czy system posiada możliwość zapisania i wydrukowania miesięcznego raportu z obecności?

O: Owszem, KartaPracy umożliwia pobranie w formie pdf-a zarówno listy obecności, obejmującej wszystkich pracowników, jak i miesięcznych kart ewidencji czasu pracy poszczególnych pracowników.

P: Czy można dodawać różne rodzaje urlopów (np. macierzyński, ojcowski, na żądanie...) ?

O: Tak. Daliśmy pracodawcom możliwość zdefiniowania, jakie rodzaje urlopów funkcjonują w ich firmie – możesz dodać dowolną ilość typów nieobecności, ustalić czy są one płatne czy też nie i ile dni wolnych przysługuje pracownikowi w ich ramach rocznie.

P: Czy jest możliwość edycji zarejestrowanego czasu pracy?

O: Tak, osoba uprawniona może edytować przeszłe obecności wszystkich pracowników.

P: Czy KartaPracy może przesyłać dane do programów kadrowo-płacowych?

O: Na Twoje zlecenie możemy zintegrować KartęPracy z programem kadrowo-płacowym. Celem ustalenia szczegółów – zapraszamy do kontaktu: info@kartapracy24.pl.

P: Czy jest możliwość dodawania użytkowników z uprawnieniami do oglądania obecności i urlopów innych pracowników?

O: Tak, właściciel konta firmowego może dodawać użytkowników o uprawnieniach do samego przeglądania danych lub przeglądania i edycji.

P: Czy system odróżnia pracę w porze nocnej i rozlicza ją odmiennie?

O: Tak, w miesięcznych kartach ewidencji czasu pracy pracowników widnieje kolumna „Czas przepracowany w porze nocnej”. Odpowiednie rozliczenie tych godzin pozostaje w gestii działu kadr.

P: Czy aplikacja obsługuje różne typy nadgodzin płatnych? Tj. +50% i +100%?

O: Jak najbardziej! KartaPracy ewidencjonuje nadgodziny zarówno dzienne, jak i tygodniowe. Przedstawiane są one na wykresach i w podsumowaniach czasu pracy.

P: Chciałbym, aby KartaPracy miała jeszcze kilka, niezbędnych mi funkcji. Czy aplikacja może zostać dostosowana do mojej firmy?

O: Oczywiście! Wystarczy napisać do nas na info@kartapracy24.pl i opisać swoje potrzeby, a skonstruujemy dla Państwa ofertę spersonalizowanej aplikacji.

Oferta

P: W jaki sposób i na jakich warunkach mogę wypróbować KartęPracy?

O: Każdy otrzymuje pierwsze 14 dni użytkowania za darmo, z limitem 50 pracowników. Przy wykupieniu abonamentu nie później niż 14 dni po zakończeniu testu – dane nie przepadną, można kontynuować pracę na tych już wprowadzonych.
Kliknij tutaj, aby zacząć testowanie KartaPracy już teraz!

P: Czy okres testowy jest zobowiązujący?

O: Nie! Wyłącznie od Ciebie zależy, czy po wypróbowaniu naszej aplikacji zdecydujesz się pracować na niej dalej.

P: Czy wysokość abonamentu zależna jest od ilości stanowisk pracy?

O: Nie, z racji tego, że naszego programu nie trzeba instalować – KartaPracy nie pobiera opłat zależnych od ilości stanowisk.
Skonstuowaliśmy dla Ciebie pakiety zależne od progu wielkości zatrudenienia. [Patrz: Cennik]

P: Co się stanie jeżeli nie zdążę przedłużyć abonamentu?

O: Twoje dane zostają zachowane na serwerze jeszcze przez 14 dni po wygaśnięciu konta, aby dać Ci czas na odnowienie subskrypcji.
Po tym czasie zostają w całości usunięte.

P: Co się stanie, jeżeli wykupię abonament niższy niż ilość pracowników, których wprowadziłem?

O: Odpowiednia liczba pracowników z bazy przejdzie w tryb „Nieaktywny” – nie będzie można zliczać dla nich czasu, ale wcześniejsze dane nie zostaną utracone. Pracownicy ci zostaną wyznaczeni losowo. W każdej chwili można zmienić zestaw pracowników aktywnych, zaznaczając lub odznaczając opcję „Aktywny” w panelu edycji pracownika. Polecamy „odznaczyć” odpowiednich pracowników jeszcze przed wykupieniem mniejszego pakietu.
Jeśli zrobiłeś tak przez pomyłkę, po prostu wykup większy pakiet – zrefundujemy Ci koszt mniejszego!

P: Czy w trakcie trwania mojego abonamentu mogę przejść na wyższy, kiedy moja firma zatrudni więcej osób?

O: Oczywiście! Dodatkowo cenę wyższego pakietu obniżamy o kwotę proporcjonalną do niewykorzystanej części (czasu trwania) wcześniejszego abonamentu!

Działanie KartaPracy.pl – dostęp online

P: Czy muszę instalować KartęPracy na komputerze własnym i pracowników?

O: Nie, aplikacja jest w pełni internetowa – wystarczy, używając przeglądarki, zalogować się na dedykowanej stronie, aby uzyskać dostęp do swojego konta.

P: Czy pracownik może zalogować się do KartyPracy ze smartfona lub tabletu?

O: Oczywiście, każde urządzenie mobilne z połączeniem internetowym może zostać wykorzystane do wejścia na stronę i zalogowanie się. Filtr IP zapobiega jednocześnie nadużyciu tej możliwości – meldowaniu się nie będąc faktycznie w pracy. Używając urządzeń mobilnych do obsługi KartyPracy, nie będąc freelancerem lub pracownikiem terenowym, bądźmy połączeni poprzez sieć firmową.

P: Co się stanie jeżeli pracownik zapomni rozpocząć lub zakończyć zliczanie?

O:Każdy czas pracy może zostać zedytowany ręcznie przez osobę o odpowiednich uprawnieniach.
Czas pracy nie zostaje rozpoczęty ani zakończony automatycznie, co wyklucza możliwość np. wcześniejszego wyjścia bez wylogowania.

P: Czy pracownik musi mieć cały czas otwarty swój Panel KartyPracy?

O: Nie ma takiej potrzeby. Można się wylogować po kliknięciu przycisku „Początek pracy” i zamknąć przeglądarkę.
Czas pracy nadal będzie się zliczał, gdyż operacje zachodzą na serwerze, a nie komputerze użytkownika.
Aby zakończyć pracę, wystarczy zalogować się ponownie i kliknąć „Koniec pracy”.

P: Co zrobić w wypadku awarii internetu w firmie?

O: W tych rzadkich przypadkach radzimy zanotować godziny przyjść, przerw i wyjść w inny sposób – późniejsze ich wprowadzenie do KartyPracy będzie możliwe i bardzo proste. Rozpoczęte czasy pracy nie ulegną usunięciu, gdyż pozostają one na naszym serwerze.

P: Czy system online można oszukać? Tj. czy pracownik może zalogować/wylogować się z domu?

O: Nie, istnieje filtr IP, czyli adresów sieciowych, z których dostęp do internetu ma dana firma – zgłoszenia z odległych adresów nie będą uwzględnianie. Pracodawca może dowolnie zarządzać bazą dozwolonych IP.

P: Czy są jakieś dodatkowe koszty, które muszę ponieść rozpoczynając korzystanie z wersji online KartaPracy?

O: Absolutnie nie. Nie ma żadnych ukrytych kosztów. Wystarczy opłacić abonament – i to wszystko!
Wdrożenie nic nie kosztuje i jedyne co trzeba zrobić to poinformować pracowników o konieczności codziennego logowania!

Działanie KartaPracy.pl – czytniki

P: Czy korzystanie z czytników wyklucza możliwość rejestracji przez www?

O: Nie! Jest możliwość ustawienia metody rejestracji dla każdego z pracowników z osobna, więc część z nich może rejestrować się na czytnikach, a część w panelu online.

P: Co jeżeli pracownik zapomni karty lub nie przyłoży jej do czytnika?

O: Każdy czas pracy może zostać zedytowany ręcznie przez osobę o odpowiednich uprawnieniach. Pracownik musi więc zgłosić takie przeoczenie, aby jego czas pracy został uznany. Proponujemy umieścić czytnik tuż przy wejściu do zakładu/biura/placu robót, aby zmniejszyć ryzyko takich zdarzeń.

P: Czy w przypadku zgubienia karty przez pracownika jest możliwość wyrobienia duplikatu?

O: Jak najbardziej. Wystarczy dać nam znać, a za odpowiednią opłatą prześlemy dodatkową kartę.

P: Czy instalacja i obsługa czytnika jest skomplikowana?

O: Wręcz przeciwnie, sprzęt jest bardzo prosty w instalacji i użytkowaniu. Wystarczy podłączyć go do prądu w wybranym miejscu – to wszystko! „Odbicie” karty to krótkie zbliżenie karty do czytnika, na co czytnik reaguje pojedynczym piknięciem.

P: Czy ilość kart przypadających na czytnik jest ograniczona?

O: Nie, czytnik nie ma limitu ilości kart, jaką może obsłużyć. Setki pracowników może odbijać się na jednym czytniku, o ile jest to fizycznie możliwe.

P: Czy jest możliwość nadruku własnego logo/grafiki na kartach magnetycznych?

O: Tak, jest taka opcja. Proszę zaznaczyć taką chęć przed złożeniem zamówienia, a otrzymają Państwo cennik takiej usługi.

P: Jak rozpocząć użytkowanie systemu z ewidencją poprzez karty?

O: Po otrzymaniu czytnika i kart, wystarczy za pomocą panelu administratora przypisać pracownikom dostępne numery kart, rozdać je im i zamontować czytnik w pożądanym miejscu (wystarczy podłączyć do prądu). To wszystko!

P: Jak upewnić się, czy odbicie karty zliczyło się właściwie?

O: Odbiciu karty towarzyszy pojedynczy sygnał dźwiękowy – słysząc go, mamy pewność, że zdarzenie zostało przyjęte.

P: Pracownik przypadkowo odbił kartę dwukrotnie, co teraz ma zrobić?

O: Odbić ją raz jeszcze jak najszybciej. Nieparzysta ilość odbić spowoduje prawidłowe naliczenie zdarzenia, gdyż czasy pracy krótsze niż minuta nie są tworzone.

P: Jak szybko dane z czytnika pojawią się w aplikacji?

O: Od odbicia karty do pojawienia się danych w panelu może minąć maksymalnie 10 minut, gdyż co tyle czasu czytnik synchronizuje się z systemem.

Obsługa aplikacji

P: Ile trzeba czekać na e-mail potwierdzający założenie konta? Co zrobić jeżeli nie przyszedł?

O: E-mail potwierdzający powinien przyjść do Ciebie po maksymalnie kilku minutach. Jeżeli go nie otrzymałeś – sprawdź folder SPAM, a jeśli i tam go nie ma – prawdopodobnie wpisałeś błędny e-mail przy rejestracji. Spróbuj zarejestrować się ponownie. Jeżeli i to nie zadziała – daj nam znać na: info@kartapracy24.pl

P: Czy mogę wyłączyć liczenie nadgodzin?

O: Tak, po prostu wejdź w [Ustawienia] > [Rejestracja czasu] i zmień opcję przy „Sposób liczenia godzin nadliczbowych” na „Licz jako normalny czas pracy”

P: Jak dodawać czas pracy ręcznie?

O: Będąc w [Obecności] > [Zestawienie] lub w [Pracownicy] > [Statystyki obecności] użyj przycisku „Dodaj” w prawym górnym rogu. Możesz też kliknąć „Nowa obecność” lub „Edytuj” w chmurce pojawiającej się po najechaniu kursorem na wybrany dzień na wykresie.

P: Niezależnie od ustawionego okresu, na wykresie zawsze pojawiają się dni zaczynając od pewnej tej samej daty. Dlaczego? Jak to zmienić?

O: Dzieje się tak kiedy istnieje jakaś długa, niezamknięta obecność. Wykres dostosowuje się tak, by pokazać wszystkie obecności w całości. Wystarczy usunąć/zedytować ten długi „klocek”, a problem zniknie.

P: Pracownik oznaczył koniec pracy o 16:17, a system policzył mu czas do 16:05, zaokrąglając do równych 8 godzin. Dlaczego? Jak to zmienić?

O: Dzieje się tak, gdyż każde przekroczenie czasu pracy, które jest zbyt krótkie, aby zostać zaliczone jako nadgodzina – nie jest pokazywane na wykresie, liście obecności, ani w karcie ewidencji. Można je jednak zobaczyć w widoku tabeli zestawienia obecności. Aby zmienić minimalny czas zaliczany jako nadgodzina – zmień ustawienia harmonogramu ([Harmonogramy] > ‚Edytuj’ > „Minimalny czas nadgodzin _ minut”). Pamiętaj, że pracownik może mieć swój indywidualny harmonogram – zmień wtedy ustawienia w opcjach pracownika ([Pracownicy] > ‚Edytuj’ > „Harmonogram pracy”).

P: Pracownik przyszedł o 7:30 a system pokazał, że jest od 7:45, dlaczego?

O: Ponieważ harmonogram nie zezwala na rozpoczęcie pracy wcześniej. Zwróć uwagę na opcje „Zezwalaj na przyjście do _ minut wcześniej / później”, gdzie ustawisz możliwy margines rozpoczęcia pracy.

P: Moi pracownicy zaczynają pracę o 8.00 i kończą o 16.00. Część z nich przychodzi wcześniej (ok. 7.30) i wychodzi później (16.15), bo chcą zjeść śniadanie przed pracą, wypić kawę itp. Jak nie liczyć tego czasu do czasu pracy?

O: To proste. Ustal harmonogram na 8:00 – 16:00, opcje „Zezwalaj na przyjście do _ minut wcześniej / później” na 0, a opcję „Minimalny czas nadgodzin” na wartość, której na pewno pracownicy nie przekroczą.

Masz pytania, na które nie znalazłeś tu odpowiedzi?
Skorzystaj z zakładki „Twoja sugestia”
lub napisz do nas na info@kartapracy24.pl